Consulting it

Konsultacje informatyczne są bardzo ważnym i często niedocenianym etapem budowy systemów informatycznych. Consulting IT pomaga klientom lepiej zrozumieć ich własne potrzeby. Dzięki temu późniejsze etapy projektowe zostaną wykonane szybciej i dokładniej odzwierciedlą faktyczne wymagania klienta. Naturalną korzyścią wynikającą z przeprowadzenia takich konsultacji jest eliminacja zbędnych kosztów.

Izzycomp oferuje profesjonalne konsultacje, oparte na wieloletnich doświadczeniach i bazujące na metodykach projektowych stosowanych w IT.

Zapewniamy też odpowiedź na drobne pytania dotyczące informatyki, które pojawiają się często w każdej firmie korzystającej z dobrodziejstw współczesnych technologii.

Szkolenia to kolejna dziedzina doradztwa informatycznego, którą oferujemy naszym klientom. Prowadzimy szkolenia z podstawowej obsługi systemów informatycznych oraz z bezpieczeństwa IT.

Wykonujemy audyty IT, potwierdzające skuteczność i rzetelność działu informatycznego klienta, weryfikujące działania firm outsourcingowych oraz skontrolujemy legalność oprogramowania.